Hvem er jeg

Michael Hardenfelt – dansker i Warszawa. Dette er overvejende en informativ side om Polen, hvor jeg også tilbyder mine serviceydelser indenfor oversættelse, tolkning og som turistguide https://hardenfelt.dk.

Nærværende privatlivspolitik er udarbejdet af Michael Hardenfelt på basis af den mig kendte lovgivning og udmeldinger fra forskellige organer, herunder Erhvervsstyrelsen og Datatilsynet. Dette er IKKE en kopieret standardpolitik fra andre sider, og afspejler således min individuelle fortolkning af gældende regler. 

Cookiepolitik

Denne side indhenter ikke oplysninger om brugerne. Det vil sige, at siden ikke interaktivt går i kontakt med de besøgende. Siden er informativ, det vil sige den præsenterer tekst og grafik, som brugeren kan læse og forholde sig til. Siden prøver at sælge ydelser fra Michael Hardenfelt, som driver erhvervsvirksomhed i Polen. Michael Hardenfelt kan kontaktes pr. e-mail eller telefonisk. Praksis for hvordan sådanne henvendelser håndteres angives senere. WWW.hardenfelt.dk har IKKE selvstændigt lagt nogen former for cookies på siden, prøver ikke at finde ud af hvem der har besøgt siden, og lægger ikke nogen cookies på den besøgendes udstyr. Browseren husker dog måske, at du har besøgt siden.

Denne hjemmeside er udfærdiget med brug af WordPress. Selve hjemmesiden ligger på servere administreret af www.Simply.com. Simply.com informerer på deres hjemmeside, at de indsamler statistik, som er upræcis, fordi virksomheden IKKE anvender cookies til indsamling af statistik.

Siden er formodentligt udstyret med nødvendige cookies, som hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner, såsom side-navigation. Disse cookies forsvinder, når du forlader hardenfelt.pl. Ønsker du ikke disse cookies, bedes du undlade at anvende hjemmesiden. Disse cookies er dog fuldstændig anonyme og kræver i overensstemmelse med ePrivacy-direktivets (2002/58/EF) artikel 9 ikke samtykke.

Internetsiden er identisk, uanset hvem der besøger den. Siden tilpasser sig altså ikke til dine præferencer, og siden gør ikke brug af funktionelle cookies.

Der udføres ikke noget form for marketing ved hjælp af siden, bortset fra den der fremgår af teksterne. Men du vil ikke se nogen annoncer her, og altså ikke nogen målrettet reklame til dine behov.

Hardenfelt.dk har ikke fuldt overblik over hvad der foregår på internettet, og kan ikke udelukke, at Google eller andre er i stand til at anvende cookies i forbindelse med besøg på hardenfelt.dk. Skulle jeg komme i besiddelse af oplysninger på basis af cookies, som jeg ikke kender til eksistensen af, garanterer jeg, at disse omgående vil blive slettet. De vil naturligvis heller ikke blive overdraget til tredjepart, hverken mod betaling eller uden betaling. Skulle hardenfelt.dk blive bekendt med cookies på siden, som ingererer med brugerens udstyr, vil disse omgående for så vidt muligt blive slettet.

Nærværende cookiepolitik er udarbejdet i november 2023, og Hardenfelt.com vil løbende orientere sig om mulige nye lagringsmuligheder, og vil om nødvendigt opdatere nærværende politik, hvis dette er påkrævet. Hardenfelt.dk understreger endnu en gang, at der ikke indsamles oplysninger om brugerne, at jeg ikke er interesseret i oplysninger om brugerne, men gør opmærksom på at man skal være opmærksom i en verden hvor Google, regeringen og andre potente organer og virksomheder har usandsynlige overvågningsmuligheder.

Skulle en bruger opdage, at hardenfelt.dk har anbragt en cookie på slutbrugerens udstyr, skal jeg bede om at blive orienteret på m@hardenfelt.dk. Dette er i givet fald sket uden min viden, og jeg vil i givet fald tage de nødvendige tiltag for at forhindre dette i fremtiden eller alternativt orientere brugerne.

Endelig skal jeg gøre opmærksom på, at cookies altid kan fjernes i webbrowseren.

Indhold fra andre internetsider – links fra hardenfelt.dk

Indhold fra andre internetsider, som tilgås efter links her på siden, fungerer efter deres egne regler.

Disse internetsider vil muligvis indsamle materiale om dig, og du bedes derfor selv undersøge den pågældende internetsides privatlivspolitik.

Telefonisk kontakt eller elektronisk korrespondance

Hvis du ringer til mig, vil dit nummer blive registreret af min telefon. Andre oplysninger gemmes ikke, og jeg beder altid om at bekræfte eventuelle aftaler pr. mail. Jeg optager ikke telefonsamtaler.

Mails gemmes i mit postsystem. Det samme gælder for information, jeg har modtaget, Adressen vil blive gemt i en database over adresser, som jeg har haft e-mailkontakt med.

Så længe vi ikke har indgået en aftale om levering af serviceydelser, gemmer jeg ikke andre oplysninger.

Oplysninger om kunder og personer, som udtrykker ønske om et kundeforhold.

Administrator af dine persondata er Michael Hardenfelt med hjemsted i Żyrardów, 96-300,  ul. Struga 1/79, Polen, skattenummer NIP: 521-332-37-29. Grundlaget for behandling af persondata er artikel 6. i den polske Persondataforordning om beskyttelse af persondata af 27. april 2016. Dine oplysninger opbevares indtil det tidspunkt, hvor eventuelle krav forældes. Du har ret til at få af vide, hvilke oplysninger jeg har gemt om dig, ret til at korrigere disse og til at bede om at få disse slettet. Du kan også klage til tilsynsmyndigheden, såfremt du mener de krænker EU’s generelle regler med hensyn til persondatabeskyttelse eller de polske regler herom.

Jeg kan ikke gennemføre en aftale med dig/ din virksomhed, hvis du ikke samtykker i behandling af persondata. Du kan selvfølgelig afvise at levere disse, men i så fald vil jeg ikke kunne udføre nogen opgaver for dig.

Dine persondata gemmes med henblik på: 1) At udarbejde et tilbud samt gennemføre de aftalte ydelser (oversættelse, guidning eller andet), som falder indenfor min erhvervsvirksomhed. 2) Mulighed for dokumentation af den indgåede aftale og afregning af denne i overensstemmelse med lovgivningens regler om regnskabsaflæggelse og skat, gennemførelse af administrative procedurer, herunder statistik og rapporter, som er en følge af min begrundede interesse. 3) Dine oplysninger gennemmes for at kunne forfølge eventuelle krav, beskytte mig selv mod eventuelle krav, for at kunne påvise faktiske forhold, når dette kræves af myndigheder. 4) For lejlighedsvis at kunne orientere dig om nye tilbud, prisændringer eller lignende oplysninger, som jeg anser kan have din interesse. Du kan til enhver tid frabede dig sådanne henvendelser, hvilket vil blive respekteret.

Dine oplysninger administreres af mig. Du kan altid henvende dig til e-mailadressen m@hardenfelt.dk, for at få at vide, hvilke oplysninger jeg har om dig. Dine oplysninger udleveres ALDRIG til andre, med mindre jeg er forpligtet til dette på baggrund af lovbestemmelser eller domstolsafgørelse. Jeg erklærer ved nærværende, at jeg ALDRIG vil sælge eller overdrage dine personoplysninger til andre virksomheder eller personer.