Om Michael Hardenfelt

Danskundervisning

Efter mine polskstudier i Krakow tilbragte jeg de kommende ti år med at undervise i dansk. To ting som i denne perioden fyldte rigtigt meget var intensive kurser for polske læger og ambulanceredere samt undervisning af danske børn på Den Amerikanske Skole i Warszawa. Endvidere organiserede jeg i samarbejde med det Danske Kulturinstitut danskkurser i Warszawas centrum. I den forbindelse har jeg selv udviklet forskellige undervisningsmaterialer, som også i dag er tilgængeligt på min internetside.

Jura og samfundsforhold

Jeg har hele tiden søgt at være aktiv ved siden af mine andre aktiviteter, og det har blandt andet ført til et års ophold som gæstestuderende på jurastudiet ved Warszawas Universitet. Samtidigt holder jeg mig orienteret om både polske og danske samfundsforhold, og har blandt andet foretaget en oversættelse af den polske Forfatning til dansk og af den danske Grundlov til polsk. Disse oversættelser kan findes på min hjemmeside, www.hardenfelt.dk.

Turistguide

I 2012 afsluttede jeg er omfattende kursus som turistguide i Warszawa, og har siden da virket som guide eller rejseleder i stort set hele Polen. Samtidigt begrænsede jeg undervisningsaktiviteterne, og begyndte at satse på oversættelse, som meget hurtigt blev min primære beskæftigelse. I dag er mit arbejdsliv opdelt mellem 2/3 dele oversættelse og 1/3 arbejde som guide eller rejseleder i Polen. Jeg underviser dog fortsat, når der dukker spændende muligheder op, som fx kurser for læger, som skal til Danmark for at arbejde.

Oversættelse

Oversættelsesopgaverne har været af meget varierende karakter. På min hjemmeside har jeg eksempler på oversættelser, blandt andet af mine egne arbejder – turistguide for Warszawa og Gdansk, orientering om Polen, den polske Forfatning og danske Grundlov, samt nogle enkelte bogtitler: en børnebog, en guide til saltminen i Wieliczka og den polske digter Krystyna Miłobędzkas bog om børn, teater og verdens oprindelse. Endvidere har jeg oversat talløse internetsider, processkrifter, brugervejledninger, avisartikler og enkelte private kærlighedsbreve.

Jeg kan godt lide at skrive

De senere år er jeg endvidere blevet indfanget af en passion, som jeg egentligt altid har haft, men som jeg har dyrket mere og mere de senere år. Jeg kan simpelt hen lide at sætte mig ved computeren og begynde at skrive. Det er blevet til en del lange artikler på min blog om Polen og hjemmesider om landet, hvor jeg deler min viden.

I 2020 udkom “Hvordan Polen blev Polen” – en fortælling om det moderne Polen, og hvad der har gjort landet til det, det er.

Kort efter udsendte jeg en lille e-bog med en enkel og overskuelig Polens historie med titlen “Polen i gamle dage” – mest beregnet til yngre læsere og turister.

Endvidere har jeg indenfor de sidste par år udgivet romanen “Carl Jørgensens Univers“, som er en tidsbeskrivelse fra Sydspanien i begyndelsen af 1980’erne – særligt fra et danskersynspunkt.

Romanen “Den Uperfekte Flugt” er derimod en fiktiv beskrivelse af Polen i slutningen af 1990’erne.

Er nok med tiden blevet lidt polsk

Jeg er glad for at være i Polen, og jeg er fascineret over at have været med til de kolossale forandringer det er sket de sidste to årtier.

Med tiden er jeg måske nok også blevet en lille smule “polak”, men jeg har også holdt kontakten til Danmark ved at undervise, læse og oversætte – og så selvfølgelig ved hyppige smutture til København.

Serviceydelser: